Motivationstarif -hvorfor?

Fra 1. januar 2019 indfører vi en motivationstarif for at få udnyttet fjernvarmen bedste muligt og mest fair for alle. 

Det betyder at hvis din varmeinstallation udnytter varmen bedre end medianen og dermed har det vi kalder en god afkøling, så vil du opleve en rabat på din varmeregning.

Udnytter din varmeinstallation derimod varmen dårligere end medianen og dermed har det vi kalder en dårlig afkøling vil du opleve en merudgift på din varmeregning. 

Hvis varmen ikke udnyttes optimalt hos den enkelte forbruger betyder det nemlig at der skal pumpes mere varme ud i ledningsnettet fra varmeværket. 

 

Men der er hjælp at hente. 

Ønsker du hjælp til at indstille anlæg og ventiler korrekt eller gode råd, er du meget velkommen til at kontakte Langå  Fjernvarme, som står for den daglige drift på telefon 86462044 på hverdage mellem kl. 9.00 og kl. 12.00.

Dette er gratis, men eventuelle reparationer vil være på egen regning.

 

Motivationstarif -pris

 

I princippet er fjernvarmesystemet meget enkelt. Vi pumper opvarmet fjernvarmevand ud til dig, og du bruger vandet til at varme boligen og brugsvandet op med. Det afkølede vand returneres herefter til os – og jo koldere returvandet er, jo mindre

varmetab har værket og dermed højere effektivitet til alles bedste.  

 

  • En returtemperatur på under 25 °C er meget tilfredsstillende, og det belønner vi ved at reducere varmeprisen med 0,625 øre (0,5 øre + moms) pr. MWh pr. grad, den er under 25 °C

  • Er returtemperaturen mellem 25 og 35 °C, får du ingen belønning eller merbetaling. Det kalder vi for ”det neutrale område”

  • Er returtemperaturen højere end 35 °C, afregner vi ved at opkræve et tillæg på 0,625 øre (0,5 øre + moms) pr. MWh pr. grad, den er højere. 

 

Eksempel på opkrævning for standardhus på 130 m2 og

et MWh forbrug på 18,1:

Returtemperatur 48 °C

Tilladt returtemperatur 35 °C

Forhøjet returtemperatur 13 °C

 

Opkrævning: 13 °C * 0,625 øre * 18,1 MWh = 147,06 kr.

 

Opkræves i forbindelse med årsopgørelsen.

Sidst opdateret 25.12.2018

//